Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Sortering: Parti | Frånvaro | Anföranden | Motioner | Media | Twitterranking | Lärare

Antal motioner i skolfrågor


Så tolkar du datan om utskottets ledamöter