Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Phia Andersson (S)

Född1955
YrkeUtvecklingsledare
ValkretsVästra Götalands läns södra
Roll i utbildningsutskottetSuppleant UbU
Antal motioner om skolpolitik21
Antal anföranden i riksdagen om skolpolitik8
Antal anföranden i riksdagen totalt37
Synlig i mediamedel
Twitter-ranking32.0
LärarbakgrundNej
Suttit i riksdagenhela perioden
Suttit i utskottethela perioden


Twitterflödet


Talar mest om:

De vanligast förekommande orden i anförandena i riksdagen, småord borträknat.

privat anställda verksamhet betänkande ärenden meddelarskyddet län socialdemokrater kommunerna ansvar jo ämbetsberättelse kvinnor regionala meddelarskydd regi konstitutionsutskottet bifall riksrevisionen verksamheter människor justitieombudsmännen fortfarande utredningen hjärtstartare motioner landsting offentligt klagomålsärenden kommuner vård landet offentlig betänkandet beslut omsorg tillsynsorgan myndigheter förslaget året regeringskansliet jos staten utredning kostnaderna grund medfinansiering riksrevisionens yttrandefrihetskommittén kommun miljoner inspektioner missförhållanden ny vikten offentliga utvecklingsansvaret kommunala statliga samhället justitieombudsmännens reservation yrka ökning regionalt verksamheten landstingen finansierad personer avtal granskning skola behandlas utskottets frågor utvecklingsansvar klagomål projekt information utreda brister påtala krav ca män propositionen personalen tre behov partier västra lars bereds kritik uppdrag initiativ skåne arbetsgivare ärende infrastruktur


Så tolkar du datan om utskottets ledamöter