Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Pia Hallström (M)

Född1961
YrkeRektor
ValkretsVärmlands län
Roll i utbildningsutskottetSuppleant UbU
Antal motioner om skolpolitik3
Antal anföranden i riksdagen om skolpolitik3
Antal anföranden i riksdagen totalt18
Synlig i medialåg
Twitter-ranking-
LärarbakgrundJa
Suttit i riksdagenhela perioden
Suttit i utskottetsedan 2012-04-20


Talar mest om:

De vanligast förekommande orden i anförandena i riksdagen, småord borträknat.

våld brott grov arbete brottsförebyggande terrorism bekämpa stalkning kvinnor hot kontaktförbud arbetet relationer hemliga uppdrag system barn utsatta personer utskottet uppgifter (applåder) tvångsmedel förslaget rekvisitet systemet beslut anförande usa tolkning brottslighet kvinnofridskränkning rikspolisstyrelsen offret stalkaren lagförslag eu insatser bifall fridskränkning offer roll liv korruption personliga redogörelse tolkar myndigheter trakasserier risk brottsoffer propositionen våldet polisens rambeslutet fängelse pengar instämde genomföra förtryck översättning förebygga person lever föreslår brottmål översättare mäns besöksförbud skydd brottsutredande förföljelse finansieringen åtgärder betänkandet konkreta justitieministern hjälp påtaglig effektivt hemlig dömas utskottets makt uppdraget länder straffrättsliga straff stöd rapport auktoriserade muta socialtjänst brister data tillsammans bostad tvångsmedlen anlitas lagen


Så tolkar du datan om utskottets ledamöter