Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Michael Svensson (M)

Född1957
Yrkerestauratör/fil. kand.
ValkretsHallands län
Roll i utbildningsutskottetSuppleant UbU
Antal motioner om skolpolitik0
Antal anföranden i riksdagen om skolpolitik31
Antal anföranden i riksdagen totalt47
Synlig i mediamedel
Twitter-ranking18.0
LärarbakgrundNej
Suttit i riksdagenhela perioden
Suttit i utskottetsedan 2012-10-19


Twitterflödet


Talar mest om:

De vanligast förekommande orden i anförandena i riksdagen, småord borträknat.

lärare skolan elever utbildning reformer skola problem reformen kommuner oppositionen svensk högskolan kvaliteten tre procent reform gymnasieskolan människor legitimation ute eleverna jobb behörighet framtiden anförande (applåder) vikt pengar rätt samhälle rektorer problemet högskolor gymnasieskola kommunerna skolverket betänkandet ny barn viktigaste miljoner bifall politik lång gamla möjlighet fortfarande bästa resultat lärarutbildningen ämnen förskollärare bilden positiva debatt krav lärarna småningom landet debatten lärarnas kammaren svenska världens förslaget utbildningen känsla förnuft ansvar land föräldrar reformerna År länder statusen lärarutbildning krävs världen justeringar utbildningar förutsättningar livet dagens rapport propositionen mål åren satsningar regering glädjande instämde dalman avslag fyra tiden resultaten hyggligt gymnasiet bok universitet


Så tolkar du datan om utskottets ledamöter