Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Patrick Reslow (M)

Född1970
Yrkejur.kand./pol.mag./Master of European Affairs
ValkretsMalmö kommun
Roll i utbildningsutskottetSuppleant UbU
Antal motioner om skolpolitik3
Antal anföranden i riksdagen om skolpolitik1
Antal anföranden i riksdagen totalt24
Synlig i mediamycket låg
Twitter-ranking21.0
LärarbakgrundNej
Suttit i riksdagenhela perioden
Suttit i utskottetsedan 2010-11-17


Twitterflödet


Talar mest om:

De vanligast förekommande orden i anförandena i riksdagen, småord borträknat.

brott vapen brottslighet terrorism kriminella åtgärder grova lagstiftning brottsligheten kameraövervakning bekämpa alliansregeringen grov malmö utreda samhället skjutvapen organiserade förslaget barn arbete illegala föreslås övervakning organiserad myndigheter syftet utredning samarbetet svenska förhindra möjligheter utskottets polisen kampen emellertid våldtäkt bifall unga området alliansen förebygga gemensamma krav grovt verksamhet insatser eus främst kommissionen ny således intressen synnerligen anses tillstånd arbetet (applåder) beslut äktenskapet ammunition uppdrag hot frågor straffskärpningar faderskapet europeiska betänkandet gränsöverskridande länder vapenamnestin grund brottslig problem stad tiden socialdemokraterna myndigheterna mannen effektivt fyra aktuella vapenamnesti medlemsstaternas arbetar regelverk allvarligt lämnas stärka utveckling föräldrar platser verksamheten vinning lagstiftningen terroristattentat såsom eu kraft straffrättslig


Så tolkar du datan om utskottets ledamöter