Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Stefan Käll (FP)

Född1962
YrkeJurist
ValkretsSödermanlands län
Roll i utbildningsutskottetSuppleant UbU
Antal motioner om skolpolitik0
Antal anföranden i riksdagen om skolpolitik1
Antal anföranden i riksdagen totalt9
Synlig i mediamycket låg
Twitter-ranking-
LärarbakgrundNej
Suttit i riksdagenhela perioden
Suttit i utskottetsedan 2012-10-01


Talar mest om:

De vanligast förekommande orden i anförandena i riksdagen, småord borträknat.

rösträtt kammaren kommunala män allmän demokratin partistöd romer kommuner nationella demokrati lokala betänkande 1918 myndigheter 25 erik förslaget utskottet partistödet historia länder birgitta bifall minoritetsspråk minoritetspolitiken rätt steg parti tiden folkpartiet möjligheter förtroendevalda eu-valet diskussionen resande frågor exakt landet utveckla samverkan fullmäktige genombrott minoritetsspråken demokratins kommun kvinnor språket service ohlsson slutligen lagstiftningen statliga utskottets servicen innebar oskyldigt svenska modersmål medborgarna grundläggande lade utredningen lokal människor synliggöra männen modersmålsundervisning val rikas vetorätt betänkandet överens kamrarna verksamhet rättssäkerheten säkra modell landar praktiskt tänkt ambitionerna levande förvaltningsområdet kammare motionerna År förstärkning funktionssätt riksdagens rösträtten 1909 fullgöra finska uppdrag uppstår talas genombrottet kommunerna författningsuppgörelsen


Så tolkar du datan om utskottets ledamöter