Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Cecilia Dalman Eek (S)

Född1960
YrkeRegionsekreterare
ValkretsGöteborgs kommun
Roll i utbildningsutskottetSuppleant UbU
Antal motioner om skolpolitik22
Antal anföranden i riksdagen om skolpolitik36
Antal anföranden i riksdagen totalt43
Synlig i medialåg
Twitter-ranking2.0
LärarbakgrundNej
Suttit i riksdagensedan 2012-10-04
Suttit i utskottetsedan 2012-10-04


Twitterflödet


Talar mest om:

De vanligast förekommande orden i anförandena i riksdagen, småord borträknat.

lärare skolan utbildningsministern elever skolor svenska socialdemokrater ansvar utbildning arbete problem framtid eleverna skolverket kompetens lärarna barn förutsättningar skapa lärresurser stället möjlighet skola resurser framtiden skolans nationell digitala förskolan utveckla kommuner landets göteborg utveckling ny sveriges sänka stärka procent rätt genomförandet finland kraven karin kunskap platser kunskaper människor socialdemokraterna krävs verktyg digital nationellt stöd lärarnas lärande it-strategi legitimation karriärtjänsterna gymnasiet verket insatser lärandet roll utvecklingen forskning utvecklas lära gymnasieskolan arbeta företag vikten resultat utredning behov viktigaste talar miljoner förskollärare krav förslaget områden utbilda människors tidigt inspektörer kommunala lärarlegitimationen läraryrket arbetsmarknadsministern resultaten svar arbetet pengar förutsättningarna lång utredaren skickliga riktas lärosätena


Så tolkar du datan om utskottets ledamöter