Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Jabar Amin (MP)

Född1959
YrkeStatsvetare
ValkretsVästerbottens län
Roll i utbildningsutskottetLedamot UbU
Antal motioner om skolpolitik65
Antal anföranden i riksdagen om skolpolitik93
Antal anföranden i riksdagen totalt145
Synlig i mediahög
Twitter-ranking28.0
LärarbakgrundNej
Suttit i riksdagenhela perioden
Suttit i utskottethela perioden


Twitterflödet


Talar mest om:

De vanligast förekommande orden i anförandena i riksdagen, småord borträknat.

skolan miljöpartiet svenska lärare studenter barn elever stället utbildning politik rätt lärarna kvalitet ansvar miljarder utbildningen utbildningsministern skola svar kronor kvaliteten eleverna procent människor sveriges länder utveckling miljoner förbättra universitet irakiska makten högskolan studenterna åren björklund bifall alliansen system per skolor kommunerna unga senaste jan utbildningar stöd förutsättningar tre studiemedlet grund frågor möjlighet förutsättningarna skolans anförande personer kritik lärarlegitimation studera betyg fyra skolverket studier verksamhet vända resultat föräldrar forskning folkpartiet kurdistan fritidspedagoger kompetens läser skapa lärarnas föreslår resurser verksamheten kunskap forskningen matematik utvecklingen timmar ämnen åtgärder samhället År förskolan skattesänkningar reformer utbildningsminister förslaget rätten arbetsmarknaden möjligheter tiden yrkeshögskolan utrikesministern problem


Så tolkar du datan om utskottets ledamöter