Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Så tolkar du datan om utskottets ledamöter

Läs mer:
Frånvaro:
Andel av voteringarna som ledamoten varit frånvarande vid. Notera att siffran kan påverkas av kvittning. Kvittning är en frivillig överenskommelse mellan riksdagspartierna som används när ledamöter av olika skäl inte kan delta i omröstningar i kammaren. Överenskommelsen finns till för att undvika att det uppstår obalans mellan partierna vid voteringar.

Antal anföranden:
Antal anföranden som handlar om skolfrågor, utifrån en textanalys av vanligt förekommande skol- och utbildningsbegrepp i ledamotens anföranden i riksdagen under mandatperioden.

Antal anföranden totalt:
Antalet anföranden ledamoten gjort i riksdagen under hela mandatperioden, oavsett ämne. Ger ett mått på hur aktiv hen är över lag.

Antal motioner:
Gäller antal motioner ledamoten medverkat i, vad gäller skol- och utbildningsfrågor. Här bör man vara medveten om att oppositionen över lag lägger fler motioner, då allianspartierna har regeringsmakten och kan driva igenom sin politik den vägen.

Synlig i media:
Rankat efter träffar i Mediearkivet, tryckt svensk press och svensk webb, senaste 365 dagarna. Sökningen har skett med namn kopplat till skol- och utbildningsfrågor. Utifrån antalet träffar har ledamöterna rankats i fem olika kategorier, från mycket låg till mycket hög.

Twitter-ranking:
Vi har räknat samman antalet tweets och antalet följare för de ledamoterna, och utifrån det gjort en rankinglista. 1 är den mest aktiva och populära twittraren.

Lärare:
Har ledamoten en bakgrund som lärare? Verklighetsförankring ger pluspoäng på spelkortet.