Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Påverkar den politiska majoriteten resultatet för skolan?

Bedöm själv: Här har vi färgat Sverigekartan efter kommunernas politiska styren. Blått betyder att alianspartierna styr, rött att någon kombination av S, V och MP styr, och ljuslila betyder att det är ett blandstyre över blockgränsen.

Klicka på en kommun och se hur den står sig vad gäller andelen behöriga lärare, elevernas meritvärde i år 9, hur många som går ut gymnasiet inom fyra år med mycket mera.