Skolpolitik.se

Det politiska spelet om skolan - så står sig politikerna i utbildningsutskottet

Folkpartiets förstanamn får underkänt

Det är inte alltid partiernas skoltalespersoner som syns och hörs mest i skolfrågor. I Folkpartiets fall är det tydligast att en utmanare har tagit ledningen. Det visar en kartläggning av utbildningsutskottets ledamöter.

Folkpartiet har skolfrågorna i fokus, och inte bara i regeringen, utan även i riksdagen. Men det är inte partiets skoltalesperson Tina Acketoft som hörs mest från talarstolen, utan partikamraten Roger Haddad, som kom in två år efter henne i utbildningsutskottet. Han har hunnit med 130 anföranden om skolan, jämfört med skoltalespersonens 37. Tina Acketoft har högst frånvaro i hela utbildningsutskottet, nära 30 procent vid voteringar, jämfört med Roger Haddads 5 procent. Roger Haddad har också varit precis lika synlig i media i skolfrågorna som Tina Acketoft.

Även Ibrahim Baylan (S), skolpolitisk talesperson och tidigare skolminister, utmanas av sina partikamrater. Han leder stort vad gäller synlighet i media, men vad gäller anföranden om skolfrågor i riksdagen har kollegan Thomas Strand gått om med 91-80. I antalet motioner i skolfrågor ligger han efter flera andra i utskottsgruppen. Både Thomas Strand och Pia Nilsson står bakom fler motioner, och särskilt socialdemokraternas starkaste kort i motionsfrågan, Isak From. Ibrahim Baylan är dessutom mest frånvarande i sin utskottsgrupp (22 procent).

Läs mer:
I de övriga partiernas fall är det skoltalespersonen som hörs mest i utskottet, men kanske inte i samhällsdebatten. Där har några av partiledarna tagit över mikrofonerna, särskilt i Miljöpartiets fall, där Gustav Fridolin är mer synlig i skoldebatten än de andra mindre partiernas ledare.

Kartläggningen visar att det skiljer stort mellan utbildningsutskottets ledamöter vad gäller både aktiviteter och frånvaro. Skillnaderna är dock inte markanta mellan partierna, utan inom partierna.

Skoltalespersonerna syns mer i riksmedia, medan de andra ledamöterna oftast citeras i lokalpressen i deras hemorter.

Av utbildningsutskottets 45 ledamöter och supplianter har 12 lärarbakgrund och en har arbetat som rektor.

Enikö Koch